Day: May 24, 2017

FaceBook Tôi

FaceBook Tôi Lê Văn Duy Nghề tôi là viết văn, đạo diễn phim. Nguyên phóng viên chiến trường, tôi biết chụp ảnh, quay phim. Vậy nên khi có tuổi tôi chụp ảnh vui với bạn bè, thân hữu. Quen đi đó đi đây nên đến đâu tôi cũng ghi hình,

ĐÁP LỄ

ĐÁP LỄ. Đáp nhận thương tình của cụ đây. Hôm nay nhiệt huyết cũng xung đầy. Mần thơ bão táp mưa sa ngớ. Giỏi chữ hay làm móc họng ngây. Đường luật quàng xiên bay loạn xạ. Thơ từ ném gạch nhẩy lầy lây. Cũng xin cảm tạ vài ba