Day: May 27, 2017

Nghiêm túc : Cần tuyển chi nhánh nhỏ vốn từ 1trieu gồm các yêu cầu và quyền lợi như sau

Nghiêm túc : Cần tuyển chi nhánh nhỏ vốn từ 1trieu gồm các yêu cầu và quyền lợi như sau . Quyền lợi ✅Được đào tạo đẩy hàng số lượng ✅Được nhập giá của chi nhánh ✅Được chuyển đơn khu vực ✅Được thưởng nếu hoàn thành doanh thu hàng tuần