Day: June 28, 2017

Hái xong rùi

  Hái xong rùi, ngô đầy nhà. Chiều khách để ý đt gíup em nhé. Chiều em ship đủ cho khách. Hiện dư vài kg, ai ăn hàng sạch nào, nổ địa chỉ em ship. Ngô của nhà, bao ngon, bao sạch 20k/ 1 kg 55k/3 kg Ảnh bản quỳên,