Day: May 28, 2018

Do shop MT sắp dời về chỗ mới nên sẽ khuyến mãi và giảm tất cả các mặt hàng tại shop

???Do shop MT sắp dời về chỗ mới nên sẽ khuyến mãi và giảm tất cả các mặt hàng tại shop ?Khách mua rượu sâm sẽ dc giảm ?10% ?Khách mua nước uống Hồng sâm , Đông trùng hạ thảo ,nhân sâm linh chi mua 5 tặng 1??? ?Khách mua

Chả là hôm nay chát với sỉ, em ấy bảo khách chỗ em ấy họ chả quan tâm CURCUMIN là cái gì

Chả là hôm nay chát với sỉ, em ấy bảo khách chỗ em ấy họ chả quan tâm CURCUMIN là cái gì, cũng không cần biết, chỉ cần biết tinh bột nghệ có phải nhà làm hay không??? Nó buồn, mình cũng buồn, buồn vì mấy bà khách cổ hũ,