Day: June 8, 2018

Gửi đến những ai đang buồn khổ vì bệnh tật và đặc biệt là bệnh nhân ung thư

Gửi đến những ai đang buồn khổ vì bệnh tật và đặc biệt là bệnh nhân ung thư. Đối với phần lớn mọi người thì đau khổ, bệnh tật đều là nỗi bất hạnh… Nhưng, đối với những ai có niềm tin vào Thượng Đế, Đấng Tối Cao, thì đó