Category: Tin tức tổng hợp

-Hầu hết các gia đình Việt thường sử dụng phích giữ nhiệt của Rạng Đông, tuy nhiên sau một thời gian sử dụng thì nắp nhựa của phích sẽ bị mủn ra và hoà tan vào nước uống (các hạt nhỏ li ti màu trắng nằm trong nước rót ra