Category: Uncategorized

Sushi Gan Ngỗng

Sushi Gan Ngỗng – Sự giao thoa của ẩm thực Nhật – Pháp. Trong khi món sushi là “bản quyền” của người Nhật thì gan ngỗng nước Pháp là món ăn “bản quyền” ở Pháp. Sự kết hợp giữa nguyên liệu của châu Âu là gan ngỗng với phong cách