Gần một nửa dân số Hàn Quốc trên 65 tuổi đang sống trong cảnh đói nghèo và gần hai phần ba số đó chết mà không có người nhà đưa tiễn

Gần một nửa dân số Hàn Quốc trên 65 tuổi đang sống trong cảnh đói nghèo và gần hai phần ba số đó chết mà không có người nhà đưa tiễn. … “Nhiều chuyện nảy sinh khi họ sống một mình. Họ ăn uống không đủ dinh dưỡng, phải chịu