Tại sao Trump lại thất bại trong việc loại bỏ Obamacare

Tại sao Trump lại thất bại trong việc loại bỏ Obamacare?
Vì có nhiều Nghị sĩ Cộng hòa chống lại dự luật của Trump.
Tại sao họ chống? Vì Trump không đưa ra được dự luật nào tốt hơn Obamacare. Ít nhất, là đến hôm nay.
Nhưng, cái gốc của Obamacare lại xuất phát từ ý tưởng cải cách của Mitt Romney, Thống đốc Bang Massachusetts, cũng là ứng cử viên đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012.
Obamacare chỉ giúp tiền những người nghèo để mua bảo hiểm … tư nhân.
Hãng bảo hiểm thêm thu lợi, cũng để đảm bảo sức khỏe cho dân, mà cũng phải trả thuế lại cho Chính phủ theo thu nhập mới này. Một phần tiền Chính phủ bỏ ra, quay lại Chính phủ.
Dân nghèo được bảo vệ sức khỏe. Không phải là mục tiêu của Nhà nước đích thực từ dân, do dân và vì dân hay sao?
Trừ khi, có bằng chứng Obama và bộ sậu được lại quả từ các công ty bảo hiểm, doanh nghiệp thuốc, … 🙂
Hãy đợi và coi American First của Trump lợi cho ai.
Giá mà các công ty của Trump ở nước ngoài được rút về nước, tạo công ăn việc làm cho dân Mỹ, gia đình Trump cũng ưu tiên xài đồ Mỹ, và họ khai thuế minh bạch, thì có thêm sức thuyết phục.
Không phải, cứ gì Obama làm cũng sai, và không phải cứ cái gì Trump làm cũng đúng.
Chỉ vì thần tượng, cái văn hóa cũ và được phát triển trong xã hội cộng sản, mà đẩy đất nước đến lụn bại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *