Thương ông Trump quá

Thương ông Trump quá.
Bà Thủ tướng Đức Angela Merkel tặng Tập Cận Bình bản đồ Trung Quốc mới Thế kỷ 18, mà không có quần đảo Hoàng Sa. Khác gì chửi vào mặt bành trướng của họ Tập.
Vậy mà, có người thấy bà bị Trump điếc, lờ cái bắt tay ngoại giao, đã mừng rỡ. Họ theo Trump, đến mức thù bà ta, mong bà thua cử sắp tới. Có điều, đối lập của bà ta lại là cánh tả gồm cả cộng sản Đức bên trong. Nếu bà Merkel thua, Trump và fans thích lắm. Công cuộc chống cộng sẽ tiến một bước dài.
Ông Obama không biết cảm tình với cộng sản ra sao, mà khi sang Trung Quốc thì chẳng thảm đỏ, cũng không thang máy đi xuống. May còn trẻ, không mập, không có vấn đề.
Nhưng, tất cả vậy, …, không bằng cái móng tay của chính sách chống cộng sản (theo tuyên truyền của fans), mà ông Trump sẽ đưa ra, rằng sẽ diệt Nga, bóp chết Trung Quốc, … Hai ông bà Merkel và Obama cứ mà mở mắt to nhé.
Suy luận vậy, để nói mình thấy nguy cơ Trump gặp hiểm rất rất rất cao, một khi phải lặn lội sang Trung Quốc hay Nga. Cũng là vì dân, vì nước thôi.
Mình chắc chắn, họ Tập và Putin sẽ cử xe đểu đi đón ông Trump, mà họ thù gấp ngàn lần so với hai ông bà Merkel và Obama. Vì ông Trump là top của tất cả các top chống cộng.
Dân Việt sẽ đợi sung rụng, ý lộn, đợi ông Trump diệt cộng sản Thế giới.

2 Replies to “Thương ông Trump quá”

  1. Merkel không phải là cánh tả, mà là cánh hữu. Đảng CDU của bả liên minh với đảng CSU, còn hữu hơn nữa. Những người đấu tranh dân chủ chống cộng sản, không đều thuộc đảng Dân chủ của Mỹ. Không họ, thì ai chống cộng sản? Mà, không sao, mình đợi Trump đi ngày với Trung Quốc và Putin. Mình tưởng tượng, khi gặp hai tên cộng sản này, trump sẽ nhổ vào mặt chúng, mà khoái dạ vô cùng.

    1. Trò chơi chính trị là trò chơi hai mặt. Những gì chúng ta thấy thật sự luôn là ngược lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *