“Trong thế giới ngày nay

“Trong thế giới ngày nay, chắc chắn lời kêu gọi biểu tình qua Twitter, Facebook, hoặc tin nhắn sẽ thu hút được một đám đông, nhất là nếu kêu gọi biểu tình phản đối một điều gì đó—thật ra là bất cứ điều gì—xúc phạm đến chúng ta. Vấn đề là những gì diễn ra sau cuộc diễu hành. Đôi khi nó kết thúc trong cuộc đối đầu bạo lực với cảnh sát, nhưng thông thường là nó chỉ đơn giản tắt dần đi. Đằng sau các cuộc biểu tình đường phố hiếm khi có một tổ chức thường trực và hiệu quả, có khả năng giám sát những đòi hỏi của người biểu tình và tiến hành công việc chính trị phức tạp, trực diện, và buồn tẻ, tạo ra sự thay đổi thực sự trong chính phủ.”

2 Replies to ““Trong thế giới ngày nay”

  1. the ongoing debate about the effectiveness of marches/protests/demonstrations. politically, they cannot bring about changes. but they have an effect on the participants, no? more symbolic and psychological rather than legislative or judicial effects?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *