Month: January 2017

Hà nội làm gì cũng sẽ thất bại nếu không giải quyết được vấn đề là toàn bộ dân Hà nội đều muốn lao vào khu trung tâm

Hà nội làm gì cũng sẽ thất bại nếu không giải quyết được vấn đề là toàn bộ dân Hà nội đều muốn lao vào khu trung tâm, không ai muốn rời đi khỏi địa bàn này cả, tất cả các phương tiện xe cộ đổ dồn vào thành phố.