Day: May 20, 2017

Cố gắng

Cố gắng, nếu có cơ hội được làm #ViệtKiều, thì yên tâm. Dù có thể chả giúp gì được m thì ít nhất mỗi lần về Việt Nam, có nghèo mấy thì t cũng sẽ bao m được ít nhất chầu nhậu hoặc cùng khổ lắm “cả đám bạn Việt