Day: May 23, 2017

VĨ CUỒNG

VĨ CUỒNG Câu chuyện cấp phép các bài hát giờ đã thành một trò hề. Nhà quản lý dùng cấp phép để quản lý “tâm hồn” của nghệ sỹ và của công chúng nhưng thật sự đã phản tác dụng. Ai đủ tư cách và được quyền cấp phép hay