Month: June 2017

Hái xong rùi

  Hái xong rùi, ngô đầy nhà. Chiều khách để ý đt gíup em nhé. Chiều em ship đủ cho khách. Hiện dư vài kg, ai ăn hàng sạch nào, nổ địa chỉ em ship. Ngô của nhà, bao ngon, bao sạch 20k/ 1 kg 55k/3 kg Ảnh bản quỳên,

Tôi trẻ

Tôi trẻ, và tôi đang quay cuông với cuộc sống trẻ của chính mình Tôi tự chọn cho mình cuộc sống độc lập, và cái gì cũng có cái giá của nó. Độc lập tức là sống theo mong muốn bản thân, độc lập về cách sống cũng đồng nghĩa