Day: July 20, 2017

Ồ, hôm nay là gần 5m Ki đi học ở trường mới, em đã hoà nhập với lớp lớn, khả năng ngôn ngữ tăng lên một cách chóng mặt và rất hiểu logic. Hôm qua Loki bị em Moon đẩy mạnh lúc ăn sữa chua mà không đánh lại, chỉ