50kg ngô vẫn không đủ chia

1 1 1 1  
50kg ngô vẫn không đủ chia. Ngày kia sẽ hái tiếp, các đơn thiếu em sẽ trả vào ngày kia nhé.
Ai ăn ngô sạch thì đăng ký ngay và luôn nhé.
Ngố Ngố
Lập Đinh Thúy
Hoàng Điệp
Đợi mẻ tới nhé
Thanks khách ủng hộ
P/s: ngô hái xong, để nguyên vỏ. Em không bóc từng cái kiểm tra được. Khách thông cảm, em bao sạch, chứ không đảm bảo được ngô nào cũng đều hạt được. Có bắp nọ, bắp kia. Có bắp to, bắp bé…
20k/ kg
55k/3kg
See Translation

Comments are closed.