Anh em đọc và ngẫm lại đi nhé

Anh em đọc và ngẫm lại đi nhé .
Điều khiến rất nhiều người kinh doanh nhiều năm nhưng doanh nghiệp vẫn lẹt đẹt bởi họ luôn có tư duy: “Không có bất kỳ ai trong doanh nghiệp làm tốt hơn mình” bởi vậy họ ôm tất cả các cv từ giá trị thấp đến giá trị cao, dẫn đến rất khó để tăng quy mô hoặc tăng tốc khi cần thiết, nếu có chỉ khiến họ thêm mệt mỏi và có thể gãy gánh khi tăng tốc. Một doanh nghiệp mà chỉ hoạt động khi có bạn thì có rất nhiều cái dở. Nó phải là cỗ máy in tiền khi có hoặc không có sự có mặt của bạn.
Một câu hỏi rất lớn đặt ra là: “Bạn đang LÀM CHỦ doanh nghiệp đó (tức lãnh đạo & giao quyền) hay bạn đang LÀM THUÊ cho doanh nghiệp của bạn?
Một khi bạn nghiên túc muốn thay đổi bạn sẽ tìm ra câu trả lời.
Có 1 số mô hình cần phần lớn sự có mặt của bạn, tuy nhiên nó vẫn có thể sống khoẻ nếu bạn chịu thay đổi tư duy cố hữu & cách mạng hoá, bằng không bạn sẽ gắn cả đời mình với 1 doanh nghiệp lẹt đẹt. Và nhân tài cũng sẽ ra đi vì họ không được cống hiến, không được giao quyền, không có cơ hội để thể hiện cũng như phát triển. Có chăng bạn chỉ lãnh đạo vài nhân viên hoặc vài chục đổ lại sẽ tốt nhưng cứ tăng quy mô lên vài trăm hoặc hơn là biết ngay lại phải loại bỏ gấp.
Hãy suy nghĩ về điều này bạn nhé. Hoặc bạn giữ quan điểm cũ của bạn thì tuỳ. Nhưng đó có thể là lời khuyên để bạn tham khảo. Nhưng trước khi thay đổi bạn cũng suy nghĩ xem con người bạn hợp với mô hình nào, hướng TU THÂN của bạn có hợp đi quy mô nhỏ hay quy mô lớn.
Để doanh nghiệp phát triển với tốc độ cao ở quy mô lớn bạn cần liên tục phát triển bản thân nhanh hơn tốc độ phát triển doanh nghiệp (cái này cực khó nhưng làm được, với 1 số trường hợp đặc biệt thì không, khi đó bạn cần người khác thay thế) liên tục mở rộng Limit factors. Xây dựng đội ngũ kế cận, đào tạo giao quyền, xây dựng quy trình chuẩn và liên tục điều chỉnh đến khi đạt kết quả bạn mong muốn.
Share từ người anh em Adam Thiên

Comments are closed.