Bạn có thế nghiên cứu tất cả những môn khoa học mà trên thế giới này có

Bạn có thế nghiên cứu tất cả những môn khoa học mà trên thế giới này có, nhưng nếu bạn không biết bơi thì tất cả những điều nghiên cứu của bạn cũng không ích lợi gì. Bạn có thể đọc, hoặc viết nhiều điều có liên quan đến bơi lội, bạn có thể biện luận tất cả các khía cạnh của khoa học, nhưng nếu bạn tuyệt đối không tự mình bước xuống nước, thì điều này có ích gì đối với bạn? Bạn nhất định phải tự mình học và bơi được mới đúng.Nếu không bạn sẽ không thể tiến xa hơn