Bày đặt review phim Mỹ đương đại mà chẳng hiểu gì về xã hội Mỹ đương đại

Bày đặt review phim Mỹ đương đại mà chẳng hiểu gì về xã hội Mỹ đương đại, không biết gì về phong cách nghệ thuật Mỹ đương đại. Bày đặt chém gió về NỘI DUNG phim Hollywood mà không có tí hiểu biết gì về văn chương Mỹ và quan điểm nghệ thuật của giới làm phim Hollywood. Cũng chả sao. Nhưng nguy hiểm nhất là nền tảng triết học quá thấp kém nên xem phim của người ta cứ chê nông cạn, hời hợt. Bó tay với bài review của người Giao Chỉ rồi đó nha!
Lại nhớ hồi trước ông Đỗ Cao Bảo (phó tổng FPT) có đưa ra 4 lý do vì sao người Việt mãi nghèo, trong đó có 1 lý do là “nền tảng triết học yếu, lại không chuẩn”.
Mình thì cũng nghèo thôi, nhưng đâu có bày đặt dẫn dắt thị hiếu phim ảnh của quần chúng nhân dân bằng các kênh báo lớn.
#hết_hồn