Các bạn có bao giờ bán hàng

1  
Các bạn có bao giờ bán hàng, mà khách sử dụng đồ bên bạn cũng được tầm vài tháng rồi và bây giờ khi khách không hài lòng thì bạn nhận lại hàng và trả lại tiền cho khách như tớ không? Hihi ☺️
Nhìn mắt tớ xem có xưn hơmmm
See Translation

Comments are closed.