Cần lắm những hình ảnh của các bạn gửi về cho Hà khi đã được Hà tặng vòng rồi :((( các bạn nhận vòng xong

Cần lắm những hình ảnh của các bạn gửi về cho Hà khi đã được Hà tặng vòng rồi :((( các bạn nhận vòng xong, quên tớ luôn à mà sao chẳng ai cho tớ 1 lời thế có nên tiếp tục mở 1 mini game nữa hay không?
See Translation

35 Replies to “Cần lắm những hình ảnh của các bạn gửi về cho Hà khi đã được Hà tặng vòng rồi :((( các bạn nhận vòng xong”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *