Chỉ còn cách chối, và đổ thừa

Chỉ còn cách chối, và đổ thừa… nhầm lưỡi!!!

Cả hai người đều rất đen khi bị tóm. mà lại bị "chộp" trên camera ghi hình thì … thì ứ hự, không có cách chi cãi nên phải chối và đổ thừa "tại, bị…".

Nghĩ cũng "tội" ông tướng do bị "nhầm lưỡi" (?) nên giờ phải đem cả mẹ già bị bịnh ra làm lý do… chửi thề, quát nạt.

Nhưng phải công nhận mấy cái camera giờ kinh thật. Ghi hình nét căng, âm thanh chuẩn vãi

Hì, mấy cái camera wifi giá rẻ ghi hình thiệt đáng… tự tử trong đồn công an!