Chỉ khi con bạn sinh ra KHÔNG ĐƯỢC BÌNH THƯỜNG

Chỉ khi con bạn sinh ra KHÔNG ĐƯỢC BÌNH THƯỜNG, bạn mới có thể THÔNG CẢM được cho nỗi lòng của những ông bố bà mẹ có con như thế. Sự tham lam, dối trá nếu có, cũng chỉ là sự cực chẳng đã, mà họ phải làm, vì những nỗi niềm mà những người có con bình thường không bao giờ hiểu được. Khi con cái như thế, thực chất người ta đã xuống đến đáy của sự đớn đau rồi, không còn gì hơn thế nữa đâu.

Comments are closed.