Chúng em là búp măng non

Chúng em là búp măng non
Buổi đầu nhận lớp vẫn còn ngáo ngơ
Ừ thì tuy bé, ngây thơ
Nhưng mà trật tự ngon ơ xếp hàng
Phụ huynh “tre cật” thì ngang
Nói sao cũng chẳng ai màng lắng nghe
Cô rằng: “Oi bức tiết hè
Các vị lui xuống đừng đè các em
Sân sau rộng chỗ đứng xem”
Thế mà vẫn lấn, vẫn chen ầm ầm
Chung quy cũng tại cái “tâm”
Đúng là cái nết xứng tầm phụ huynh.

Comments are closed.