CHUYỆN THỊ PHI ( 12 )

CHUYỆN THỊ PHI ( 12 )
Lê Văn Duy
VI HÀNH
Ngôn từ này hình như xuất phát từ bên Tàu, thời vua Giang Nam có ông Bao Công? Thế rồi lan truyền sang xứ ta. Tư tôi chỉ dám lạm bạn chuyện thời nay. Số là mỗi khi có vị nào đó vi hành, xem truyền hình, ta thấy vị đó thị sát 1 nơi nào đó chọn trước, họp cán bộ có chọn lọc về hưu rồi họp ủy ban, thị ủy có mấy lời giáo huấn. Thế là xong 1 chuyến vi hành.
Vậy rồi mấy anh chị BCH nhà thơ, nhà văn thân mến của tôi cũng bắt chước làm y vậy, mặc kệ mỗi cây bút mỗi người nghĩ một nẻo, chẳng ai nghe ai, kể cả nghe mấy vị BCH thân thương.
Thôi thì nhà nhà rủ nhau vi hành rồi ta nhờ Truyền hình tuyên truyền, quảng bá! Dù sao thì dân quê, kể cả những người cù bất cù bơ, thất nghiệp cũng có phần được an ủi & cánh ta cũng có cái mà viết. Vui là chính!