Cô gái nhỏ chưa bao giờ nắm giữ hai chữ ” cơ hội”

Cô gái nhỏ chưa bao giờ nắm giữ hai chữ ” cơ hội”. Sự vĩ đại, minh triết, cống hiến, đam mê, …tất cả những nhóm từ đó hình như không hề có trong cô gái nhỏ bé trong một cái thể xác lớn . Cô có lặng lẽ như xuyến chi trắng sau cơn mưa. Cô lặng lẽ hơn trong khóm xương rồng gai góc, lẽ tự nhiên là thế ấy mà, những lời to tác dáo dác xuyên qua tim, tựa hồ như vĩ đại luôn là gì đó qua xa lạ, thâu vào trong đôi mắt ấy một cái nhìn trọn vẹn, tự hỏi cốt đẩy đưa mưa đi về đâu!!!
Bởi khi may thấy ” Chân” và thấy “Ngã”
Loài người đang xáo xác dậm vào nhau những ngôn từ cay đắng
Ta kẻ ngu ngơ khờ dại cười khẩy một thá gian
Lời ngoại hát còn ghi sâu tạc dạ, con về cười nhớ ngoại, con về!!!
See Translation