Cố gắng

Cố gắng, nếu có cơ hội được làm #ViệtKiều, thì yên tâm. Dù có thể chả giúp gì được m thì ít nhất mỗi lần về Việt Nam, có nghèo mấy thì t cũng sẽ bao m được ít nhất chầu nhậu hoặc cùng khổ lắm “cả đám bạn Việt Nam” sẽ cũng bao m được chầu nhậu. Đã gọi nhau được 1 tiếng “#Bạn” thì chả ai đem so đo đồng tiền kiếm được của nhau để thế này thế kia – vì đều phải là đổ mồ hôi sôi nước mắt đánh đổi thứ này thứ kia mới có được. Quy tắc #CamBổChia thực ra là cơ hội cho mỗi người thể hiện sự “tự tôn trọng bản thân” vì đứa kiếm trăm triệu cũng giống đứa kiếm vài triệu, vị thế công bằng.
./. Dù nhiều hay ít thì Ai cũng có những cái “gánh riêng” phải lo. Vậy nhé. Từ nay, ai muốn rủ TamTamThanhPhan “nhậu” thì hãy xác định cho TamPhan #Cambuchia rồi hẵng rủ nhé.
(- trừ trường hợp trúng lô đề hay trúng quả gì đó muốn bao thật thì mình sẵn sàng )

Comments are closed.