Còn 1 tiếng nữa là lên sân khấu rồi

Còn 1 tiếng nữa là lên sân khấu rồi , hôm nay bị cúm và sốt … còn 40% pin và lần đầu tiên cảm thấy áp lực khi hát vì một người … tối nay có bạn nào muốn lên song ca với Vệ k ? ball room 44 đồng khởi các bạn nhé

Comments are closed.