Công nhận

Công nhận, con cháu các cụ cả COCC rất giỏi, giỏi thật trong việc mua rẻ công sản, mà mua thì cũng nhiều khả năng bằng tiền của những doanh nghiệp sân sau có quan hệ. Doanh nghiệp làm ăn chân chính không chịu quan hệ thì chỉ có mà húp cháo loãng thôi .
Công nhận là giỏ nhà ai quai nhà nấy.
Thôi em và con cháu nhà em ăn rau ăn cháo quen rồi xin làm chức Phó Thường Dân cho nó khỏe ạ

Comments are closed.