Cuộc chiến đậu xe

Cuộc chiến đậu xe!!!
Sáng nay có “Hội nghị thượng đỉnh” cộng đồng Grab Bike hay sao mà anh em hội tụ về đông thế!
Tớ chẳng thể nào chen chân gửi xe ở chỗ thường ngày! Tự nhiên cảm thấy bị CẠNH TRANH và lẻ loi dễ sợ! 🙂
Lòng vòng một lát thì kiếm được một chỗ rất thoáng và welcome mình vào song song đó không tiếp nhận xe của mấy bạn áo xanh!
Tự nhiên suy nghĩ: “Đám đông cùng màu cờ sắc áo đôi khi lại khiến người khác e dè; lúc này sức mạnh của sự khác biệt lên tiếng”