Cuộc sống này

Cuộc sống này, chỉ mong mỗi ngày qua đi bình yên cũng là cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Cứ tạo sóng tạo gió để phông bạt bản thân thì mệt mỏi lắm. Ờ thì chữ Đời nó rộng thật nhưng ko bơi ra xa thì cũng chỉ thấy nó rộng thôi chứ thực chất quanh quanh mình nó cũng chẳng rộng lắm đâu. Nên sống ngó trước nhìn sau, cảm thấy ai thật ai tốt thì tốt lại, họ xấu với mình mình tránh, họ nói sai họ chịu, nói thẳng ra thì tránh voi chẳng xấu mặt nào. Nhưng mà cái gì nó cũng có giới hạn. Biết cả rồi đấy! Nên thôi mình dừng đi, đừng diễn sâu quá, lại quên k biết đâu là thực đâu là phim
P/s: Hâm nên nhảm
Cơ mà kẻ chín lạnh người một cân! Nên không phải ai cũng Ngu!

Comments are closed.