Đa dạng hoá sách giáo khoa thế nào

Đa dạng hoá sách giáo khoa thế nào?
Chủ trương “Một chương trình – Nhiều bộ sách giáo khoa” đã có khá lâu rồi, nhưng chưa thực hiện được.
Con dấu này của Bộ Giáo dục Singapore in trên sách giáo khoa của họ bày cho ta một cách giải đơn giản: Bộ không làm sách giáo khoa nữa! Bộ thẩm định và phê duyệt sách giáo khoa (Approved By MOE). Phê duyệt có thời hạn (như trên con dấu này) để nội dung sách giáo khoa định kỳ được cập nhật, không để sách giáo khoa bị lạc hậu thông tin như ở nước ta lâu nay.
Thế ai làm sách giáo khoa? Nhà xuất bản làm.
“Nhiều bộ sách giáo khoa” nghĩa là nhiều nhà xuất bản được làm (xuất bản) sách giáo khoa.
Ai biên soạn sách giáo khoa thì nhà xuất bản lo. Biên soạn rồi mà không được Bộ cộp dấu thì nhà xuất bản chịu. Kinh doanh lời ăn, lỗ chịu.
Ai chọn sách giáo khoa? Trường chọn theo kiến nghị của giáo viên bộ môn.
Không xoá độc quyền thì mới khó, chứ khi đã xoá độc quyền thì vấn đề trở nên đơn giản.
Thị trường là một nhà quản lý đại tài 🙂

8 Replies to “Đa dạng hoá sách giáo khoa thế nào”

  1. Thị trường Việt Nam luôn méo mó, không so với Sing được. Cũng như đấu thầu, có quân xanh quân đỏ và bắt tay hậu trường. Chỉ cần hối lộ cho hiệu trưởng là gần như toàn trường dùng 1 bộ sách luôn. Hoặc Sở khuyến nghị thì nhiều trường sẽ phải theo.

  2. Tiêu cực ở Việt Nam như đầu Phạm Nhan, chặt chỗ này nó mọc chỗ khác.

    1. Các Sở GD không nên viết sách giáo khoa. Sách giáo khoa phải là việc của các nhà xuất bản. Ở Mỹ cũng thế mà!

  3. Cách làm này hay. Song ở Vn ngay từ cấp Bộ cũng ko chắc có người đủ tầm, tâm để giám định sách giáo khoa mới khổ:;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *