Đa dạng hoá sách giáo khoa thế nào

Đa dạng hoá sách giáo khoa thế nào?
Chủ trương “Một chương trình – Nhiều bộ sách giáo khoa” đã có khá lâu rồi, nhưng chưa thực hiện được.
Con dấu này của Bộ Giáo dục Singapore in trên sách giáo khoa của họ bày cho ta một cách giải đơn giản: Bộ không làm sách giáo khoa nữa! Bộ thẩm định và phê duyệt sách giáo khoa (Approved By MOE). Phê duyệt có thời hạn (như trên con dấu này) để nội dung sách giáo khoa định kỳ được cập nhật, không để sách giáo khoa bị lạc hậu thông tin như ở nước ta lâu nay.
Thế ai làm sách giáo khoa? Nhà xuất bản làm.
“Nhiều bộ sách giáo khoa” nghĩa là nhiều nhà xuất bản được làm (xuất bản) sách giáo khoa.
Ai biên soạn sách giáo khoa thì nhà xuất bản lo. Biên soạn rồi mà không được Bộ cộp dấu thì nhà xuất bản chịu. Kinh doanh lời ăn, lỗ chịu.
Ai chọn sách giáo khoa? Trường chọn theo kiến nghị của giáo viên bộ môn.
Không xoá độc quyền thì mới khó, chứ khi đã xoá độc quyền thì vấn đề trở nên đơn giản.
Thị trường là một nhà quản lý đại tài 🙂

Comments are closed.