ĐANG QUỠN

ĐANG QUỠN
Có những người được thượng đế sinh ra và được tặng kèm luôn tính “Hờn giận cả thế giới” họ chỉ có nhu cầu duy nhất là chửi bới và nguyền rủa tất cả những thứ gì chướng tai gai mắt họ trên đời này. Họ chửi cốt chỉ chứng tỏ rằng: ”Tao không phải vậy” thế là đủ, nếu qui chiếu kiểu nhu cầu này trong học thuyết nhu cầu của Masslow thì đây chắc là loại “Tự tôn bản ngã ấu trĩ”.
Để xây dựng cuộc đời tốt đẹp hơn nhân loại rất cần những người xoắn tay vào làm việc gì đó hết sức thiết thực và hết sức cụ thể, chứ không phải cần những người chỉ biết chõ mỏ chửi những thứ tệ hại để mong rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn.
Cũng như muốn cho cỏ dại không còn chổ trống để mọc lên thì sẽ cần nhiều và rất nhiều người trồng hoa để cuộc sống tươi đẹp hơn chứ không cần những kẻ đốt rừng.
Tào lao hết biết
See Translation

Comments are closed.