ĐÁP LỄ

ĐÁP LỄ.
Đáp nhận thương tình của cụ đây.
Hôm nay nhiệt huyết cũng xung đầy.
Mần thơ bão táp mưa sa ngớ.
Giỏi chữ hay làm móc họng ngây.
Đường luật quàng xiên bay loạn xạ.
Thơ từ ném gạch nhẩy lầy lây.
Cũng xin cảm tạ vài ba chữ.
Để đẹp lòng nhau…Hạnh phúc này.
Sáng…24.5.2017
Hùng Minh Trần
( Bài HỌA)
&%&%&%
CHÚC SINH NHẬT CỤ Hùng
Giờ thì tớ chúc cụ Hùng đây
Sinh nhật vui an hạnh phúc đầy
Vẽ họa thơ ca nhiều hứng thú
Thi đàn phụ nữ phải khờ ngây
Hành nghề bảo vệ cần phơ súng
Khẩu pháo ông làm việc lất lây
Đạn phả tưng bừng đêm lẫn sáng
Cầu xin vẫn khỏe lại tươi này
23/05/2017
Hà Mạnh Đào
( Bài XUỚNG ).

Comments are closed.