Đây là Dì ruột của tôi đấy

Đây là Dì ruột của tôi đấy
Từ hôm qua đến giờ tôi đắm chìm trong lời ca ngợi của mọi người. Rồi cửa hàng lại đông khách quên mất chưa cảm ơn Dì
Nhà toii còn Dì Thanh nữa. Giá ma Di o nhà con vui nữa
Tất cả sự thành công của đêm diễn này là sự sắp đắt. Bố trí. Ràn dựng của Dì toii
Công lao lớn nhất toii xin cảm oen Dì
Mong cho những sáng kiến sau này ma toii nghĩ ra sẽ đc. dì và bà con giúp sức
Vì có thành công như này là nhờ bà con tất cả