Để chăm 1 e bé từ sơ sinh đến suốt 15 tháng ko biết ốm đau

Để chăm 1 e bé từ sơ sinh đến suốt 15 tháng ko biết ốm đau ,ăn ngoan ,chơi ngoan là 1 quá trình chăm sóc đó nạ. Còn việc biết đi sớm hay muộn là do từng bé..Giờ Bé đi được vài bước rồi. Mọi người cứ đợi 2 tháng nữa bé khác chạy ko đuổi kịp nữa ý.
Nên người ngoài không có quyền phán xét tôi Biết chăm con hay không biết chăm. Không ai yêu thương đứa trẻ hơn mẹ nó đâu.. Bớt nói dùm.

Comments are closed.