Đếm ngược còn 5 ngày nữa mình vào Sài Gòn

Đếm ngược còn 5 ngày nữa mình vào Sài Gòn.
Anh em SG đăng ký học nhiều quá nên mình quyết định thêm một nhóm nữa cho mọi người đăng ký.
Sẽ có 7 lựa chọn trước khi chốt nhóm chính thức cho mọi người chọn:
1. Tối: 2,4,6.
2. Tối: 3,5,7.
3. Cả ngày thứ 7.
4. Sáng: 2,4,6.
5. Sáng: 3,5,7.
6. Chiều: 2,4,6.
7. Chiều: 3,5,7.
Ai có người thân, quen, bạn bè hay cần đăng ký thêm thì nhanh tay vì số lượng có hạn nhé.
Nhóm mới cũng đã đăng ký 4/1O rồi.
Chi tiết & đăng ký:

🔰LẦN ĐẦU CÔNG KHAI ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH ĐỆ TỬ.Và gia nhập nhóm bí mật 25O anh em nhiệt tình, hết mình là…

Người đăng: Phạm Hùng Thắng vào 15 Tháng 3 2017

Anh em đi qua cho xin chấm nhé.

Comments are closed.