Đến tuổi này

Đến tuổi này, thường nhận được rất nhiều lời khuyên, lời chúc an nhiên! Nếu theo đúng lộ trình, đã qua ” tứ thập nhi bất hoặc” ( 40 tuổi chín chắn, kiên định, không còn mê hoặc, nghi ngờ); qua luôn cả “Ngũ thập tri thiên mệnh” ( 50 tuổi thấu hiểu mệnh trời); xuân xanh xấp xỉ tới tuần “Lục thập nhi nhĩ thuận” ( do thấu hiểu nhân tình thế thái, nên dễ thông cảm và khoan dung, thấy mọi việc không còn trái tai, nghịch nhĩ)! Và khi đó, chẳng an nhiên thì sao?
Nhưng thấy hình như chúng ta đang lạm dụng hai chữ ” an nhiên”, hay đúng hơn là cố mơ hồ hoá những nét nghĩa trong nó! Nên sống an nhiên với sự bao dung, nhân hậu, ” kỉ sở bất dục vật thi ư nhân” ( điều mình không muốn, đừng làm với người khác), và kể cả điều mình không muốn, người khác làm, đó là quyền của họ, buông xả cho chính sự bình an thanh thản của mình, bởi đời, xét thấu cùng chỉ là cõi tạm!
Nhưng xin đừng cấp thêm cho hai chữ ” an nhiên” sự thờ ơ vô cảm, mũ ni che tai, bàng quan với mọi sự dẫu trái ngang hay đau khổ của cuộc đời! Dẫu chỉ ” ở trọ” ( mượn chữ TCS!) nhà ai, cũng nên biết cầm chổi quét nhà hay cắm thêm một lọ hoa nhỏ nơi cửa sổ!
———-
Đây là từ ” an nhiên” ghi trên đường đi!
… Bạn mạng hợi còn ta tuổi hợi
Cùng đi trên những nẻo đường đời
Bạn nằm xe to, ta ngồi xe nhỏ
Bạn tầng trên, ta tầng dưới, an nhiên!

Comments are closed.