Định tính toán chạy suất ngoại giao cho con gái đi học vắt sữa ở trường TH nhưng nhìn thấy chữ nghĩa trường này đắt đỏ quá lương nhà báo quèn không lo nổi đành bảo với con: Thôi cứ chịu khó chịu khó học trường của anh tỷ phú Bin Ghết

Định tính toán chạy suất ngoại giao cho con gái đi học vắt sữa ở trường TH nhưng nhìn thấy chữ nghĩa trường này đắt đỏ quá lương nhà báo quèn không lo nổi đành bảo với con: Thôi cứ chịu khó chịu khó học trường của anh tỷ phú Bin Ghết, bốn sọi một tháng ở khu đô thị khó sống Linh Đàm đã, sang năm bố nói khó với cô Đàm Nguyệt cho sang học ở Vin xờ cun giá cả phải chăng. Đằng nào chả lấy được chồng. Học dốt thì bố xin cho về làm ở trung tâm thông tin bộ Mốc của bác Do Huu Luc; còn thích làm báo thì bố chạy bác Thachnnvn Ngoc cho về báo nông nghiệp; học được được thì bố xin chú Tư Khương cho về làm ở reatimes.vn; anh em nối khố cái chân gà cũng chia đôi, chia ba, nhẽ nào các bác, các chú í không giúp!

Comments are closed.