Đù $2500/nhoáy là bằng lương tháng của trưởng phòng bên VPBăng

Đù $2500/nhoáy là bằng lương tháng của trưởng phòng bên VPBăng
2 3 nháy là bằng lương giám đốc cmnl =))))
Lãi vồn chứ không phải lãi vừa
Lucas đi $500 thôi các mẹ hãy chọn Lucas, ngoan hiền âm thanh sống động service tốt tương đương lại tình cảm =))