FaceBook Tôi

FaceBook Tôi
Lê Văn Duy
Nghề tôi là viết văn, đạo diễn phim. Nguyên phóng viên chiến trường, tôi biết chụp ảnh, quay phim. Vậy nên khi có tuổi tôi chụp ảnh vui với bạn bè, thân hữu. Quen đi đó đi đây nên đến đâu tôi cũng ghi hình, chủ yếu là chân dung con người. Là người làm phim nhựa, tôi không thích sửa ảnh ( kiểu photoshop). Có điều phàm là đã chụp hình thì phải tìm người mình chụp để trao ảnh. FaceBook giúp tôi làm việc đó. Vậy xin có vài lời:
-Nếu có ai không thích, xin nhắn tin, tôi xoá ngay.
-Tôi chụp ảnh không vụ lợi, không phân biệt, không để nổi tiếng, không chuộng hư danh…
-Tôi đã biết, những ai không thích tôi đăng ảnh, tôi sẽ kính nhi viễn chi.
-Một lần nữa, tôi xin nhắc lại, tôi không thích có ai đó phiền tôi, vì tôi lỡ chụp ảnh họ.
24/5/2017