Hái xong rùi

1 1  
Hái xong rùi, ngô đầy nhà. Chiều khách để ý đt gíup em nhé. Chiều em ship đủ cho khách.
Hiện dư vài kg, ai ăn hàng sạch nào, nổ địa chỉ em ship.
Ngô của nhà, bao ngon, bao sạch
20k/ 1 kg
55k/3 kg
Ảnh bản quỳên, đừng bạn nào copy nhá
See Translation

Comments are closed.