Hái xong rùi

1 1  
Hái xong rùi, ngô đầy nhà. Chiều khách để ý đt gíup em nhé. Chiều em ship đủ cho khách.
Hiện dư vài kg, ai ăn hàng sạch nào, nổ địa chỉ em ship.
Ngô của nhà, bao ngon, bao sạch
20k/ 1 kg
55k/3 kg
Ảnh bản quỳên, đừng bạn nào copy nhá
See Translation

16 Replies to “Hái xong rùi”

  1. chiều mag e 2kg nhé , chọn bắp ngon đầy đặn cho e , vẫn mag cổng trường phan bội châu nhé , chỗ hum qua mag nịt cho e ý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *