Hành trình tìm Đại tá Nguyễn Đức Hiền (nguyên PTMT 918

Hành trình tìm Đại tá Nguyễn Đức Hiền (nguyên PTMT 918, lữ trưởng 919) là trần ai nhất: Mọi người bảo ông ở Khu tập thể KQ cạnh sân bay Gia Lâm, ra tìm 2 ngày chả thấy. Cứ tưởng ông chuyển đát khác sống ẩn dật, không ngờ vào lại SG ngồi với mấy cụ cựu chiến binh, mới biết là ông đã chuyển vào SG và sống ở Quận 12 cùng con cháu, rất lặng lẽ.
Hôm đến nhà, ông dòm mình lom dom: “Ông là ai mà tìm ra tui hay zậy?”…

* Làm nghề, nhiều khi cũng vui và tréo nghoe phết.