Helo
Chí với mấy trăm tay súng bọn phỉ này đã cân lại cả sư đoàn của Đu Tát Tê được không quân, tăng thiết giáp yếm hộ. Hình ảnh cho thấy quân đội Phi bị băt sống một xe bọc thép. Theo thông tin tình báo nắm được, nếu is chiếm thành công thành phố này thì họ sẽ triêuu hồi Công chúa Mindanao Lý Nhã Kỳ về phục vụ đất nước

Comments are closed.