Hic. Hình như sửa văn phòng xong cái có người nhào vô xông đất mà bạn có muốn cản cũng hông được. Hắn là Jesse Peterson, hắn tự tiện xông vào làm việc cho Tuổi Trẻ Cười và sẽ dạy Anh Văn vào lúc 16h30 các ngày thứ 3 và 5 hàng tuần. Ai có nhu cầu trong báo Tuổi Trẻ, mua chuộc qua Nguyễn Thức Đạt. Hehee.
Ngoài ra, hắn đưa ra ý tưởng mỗi tuần sẽ đi ún bia một lần để trao đổi ý tưởng mới. Ai thich đăng kí tham gia lun. Đóng tiền cho tui…hehe

42 Replies to “Hic”

    1. có chân hàng ngày em vô, ăn mặc đẹp, quỳ xuống há miệng cho ngừ ta gạt tàn thuốc vô nè. Hồi xưa anh chuyên làm như thế. heheh

  1. Em khong có tiền đóng cho anh đau… em chỉ có thể mời anh và Jesse Peterson nhậu thôi. Cho em xin 1 xuất

  2. Nguyễn Văn Tiến Hùng dạy ở đâu vậy anh? Em dốt đặc tiếng anh nên cho em đăng ký với.

  3. Hehe! Chịu luôn! Lấy mắc mà học không giỏi lên được thì em đòi lại tiền.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *