Hic. Hình như sửa văn phòng xong cái có người nhào vô xông đất mà bạn có muốn cản cũng hông được. Hắn là Jesse Peterson, hắn tự tiện xông vào làm việc cho Tuổi Trẻ Cười và sẽ dạy Anh Văn vào lúc 16h30 các ngày thứ 3 và 5 hàng tuần. Ai có nhu cầu trong báo Tuổi Trẻ, mua chuộc qua Nguyễn Thức Đạt. Hehee.
Ngoài ra, hắn đưa ra ý tưởng mỗi tuần sẽ đi ún bia một lần để trao đổi ý tưởng mới. Ai thich đăng kí tham gia lun. Đóng tiền cho tui…hehe

Comments are closed.