Hồi xưa rất thích mặc đồ đen

Hồi xưa rất thích mặc đồ đen, xong sau đó có một dạo chỉ thích đồ có màu sắc nên cũng chẳng mấy khi sắm đồ đen. Tối hôm qua họp hội chị em, đồng phục là all black thì lục tung tủ đồ không có cái đầm đen nào mới. Cần lắm màu đen bổ sung tủ đồ.
Photo: Viết Quý
Top&Skirt: #Xita

Comments are closed.