Kêu gọi thành lập mạng lưới Đại sứ STEM

Kêu gọi thành lập mạng lưới Đại sứ STEM.
Kính gửi các nhà nghiên cứu, giảng viên, nhân viên R&D của các công ty, những người làm trong các ngành nghề STEM.
Mạng lưới đại sứ STEM là một cấu phần rất quan trọng trong hệ sinh thái giáo dục STEM tại nhiều quốc gia, trong đó UK đã phát triển mạng lưới đại sứ STEM tại hầu hết các thành phố. Trong mạng lưới đại sứ STEM, các nhà khoa học, giảng viên hay những người làm R&D hay bất cứ ai có kiến thức chuyên môn trong các ngành nghề STEM sẽ tới các trường phổ thông để giao lưu, trao đổi hay giảng bài cho học sinh và giáo viên về các nghiên cứu mới hay những vấn đề STEM thú vị trên tinh thần tự nguyện và cống hiến. Đây là hoạt động vừa mang tính hướng nghiệp vừa mang tính phổ biến STEM tới học sinh và giáo viên.
Tại Việt Nam hiện nay, hệ sinh thái STEM mới đang bắt đầu được hình thành và còn thiếu mạng lưới đại sứ STEM, vì vậy tôi kêu gọi các anh chị em những người đang làm trong các ngành nghề của lĩnh vực STEM có thể tham gia mạng lưới với tinh thần cống hiến và bỏ thời gian 1 lần/1 học kì tới các trường phổ thông trao đổi với học sinh và giáo viên về các vấn đề STEM mà mình đang làm ở góc độ phổ biến kiến thức và thúc đẩy giáo dục STEM.
Vậy anh chị em muốn tham gia cống hiến xin vui lòng liên hệ trực tiếp với tôi qua đây hoặc email: sondv@hus.edu.vn Tôi sẽ làm đầu mối để chúng ta phát triển những hạt nhân đầu tiên trên tình thần tự nguyện. Những hạt nhân đầu tiên sẽ thảo ra chương trình hoạt động cho mạng lưới cũng như phát triển mạng lưới và kết nối với các trường. Các anh chị không gửi email thì vui lòng inbox cho mình họ tên đầy đủ và lĩnh vực chuyên môn mà anh chị quan tâm hoặc có nghiên cứu.
Nhờ anh chi em share giúp thông tin. Xin cảm ơn.
Minh Long Sơn, Hung T. Duong, Nguyen Hung, Trung Nguyen Chu Cam Tho, Thuat Tran Nguyen, Phong D. Tran, Hiep Pham, Thuy Tang, TIA SÁNG, An Đồng, Ngô Đức Thế Ryan, Chau Ngo, Tran Luu Hong Hanh, Luu Quang Hung, Giap Van Duong, Lan Nguyen, Trần Trọng Dương, Quang Hung, Hoa Vu Xuan, Nguyen Thu Giang, Hoang Van Anh, Toan Du, Nguyễn Quang Thạch, Nguyễn Thanh Thuý, Dang Trung Thanh, Lam Le, Mai Huong To, Trang Nguyen, Daniel Le

Comments are closed.