KHÔNG ĐẾN

KHÔNG ĐẾN, KHÔNG ĐI
NO COMING, NO GOING
Không đi đâu, cũng không cần đến
Không trước cũng không sau
Cầm tay nhau, đứng bên nhau
Rồi chia tay, bước cho thảnh thơi.
Cũng bởi vì chúng ta đã có nhau rồi từ lâu
Cũng bởi vì chúng ta đã có nhau hoài mai sau.
No coming, no going
No after, no before
I hold you close to me
I release you to be so free
Because I am in you
And you are in me
Because I am in you
And you are in me.
Thiền ca.
Link nghe tiếng anh: https://www.youtube.com/watch?v=TgadW2PJXgk
Tiếng việt : https://www.youtube.com/watch?v=wB9hc9XlWVU

Comments are closed.