Một ngày nọ

Một ngày nọ, Thư ký nói với Giám đốc: Anh à, em có bầu rồi.
Giám đốc vẫn làm việc, cười mỉm rồi nhẹ nhàng nói: Anh triệt sản lâu rồi.
Nữ Thư ký ngây ra một lúc, gượng cười nói: Em chỉ nói đùa với Anh thôi mà.
Giám đốc nhìn cô một lúc, uống ngụm trà rồi nói: Anh cũng thế!
– ST –
P/S 1: Trong bất cứ tình huống nào, đứa không giỏi thì không nên lừa đứa giỏi hơn mình .. Người ta cho mình thứ gì vì nghĩ rằng mình làm gì cho người ta thứ gì đấy và họ muốn trả công tương xứng! Got it?!
P/S 2: Chào ngày mới nắng lên!

Comments are closed.